Els orígens de la vida.
Evolució, creació i mites
TREBALL DE RECERCA

Els orígens de la vida. Evolució, creació i mites

Continguts del treball escrit

 1. Índex
 2. Introducció
 3. Metodologia
 4. La teoria del Big Bang
 5. Evolució
  Les teories sobre l'evolució
  Evolucionistes anteriors a Darwin
  Charles Robert Darwin
  L'evolució de l'ésser humà
  Proves a favor de l'evolució
  Arguments en contra de l'evolució
 6. Creació
  La creació segons el Gènesi
  Primer dia creatiu
  Segon dia creatiu
  Tercer dia creatiu
  Quart dia creatiu
  Cinquè dia creatiu
  Sisè dia creatiu
 7. Mites
  Els orígens dels mites
 8. Els mites creatius
  El mite babilònic
  El mite egipci
  El mite víking
  El mite siberià
  El mite judeocristià
 9. Mites sobre la creació dels humans
 10. Conclusions
 11. Bibliografia, webgrafia i museus
 12. Entrevistes i Annex
  Catòlic progressista (S. Lluís)
  Vicari general (R. Prat)
  Musulmans (H. i K. Arjam)
  Ortodoxes (E. Stoyanova i I. Cucu)
  Evangelista (J. Nunes)
  Budista (A. Cao de Benós)
  Testimonis de Jehovà (S. Álvarez i R. Esteve)
  Crònica de Nabonido
  Cilindre de Cir
  Pedra o estela moabita
  Rei egipci Sisaq
  Taula de successos cronològics

Algunes pàgines del treball

Hem actualitzat la nostra política de privadesa.