Fostering Gamification to Motivate Students to Learn English Literature
TREBALL FINAL DE MÀSTER

Fostering Gamification to Motivate Students to Learn English Literature

Fostering Gamification to Motivate Students to Learn English Literature

La gamificació o ludificació en l’àmbit de l’educació està a l’alça i la seva implementació és cada vegada més freqüent als centres de secundària. No obstant això, hi ha pocs estudis que se centrin en els resultats i la influència que podria tenir en l’aprenentatge a l’aula.

Aquest estudi intenta discernir si els estudiants estan més ben disposats a aprendre literatura anglesa mitjançant l’ús d’algunes tasques dissenyades com a activitats gamificades. Amb aquesta finalitat, aquestes preguntes de recerca poden servir de guia: té la gamificació efectes positius en la motivació dels estudiants? Pot l’ús de la gamificació a l’aula animar els estudiants a aprendre literatura? Si és així, poden trobar les classes més complaents amb aquest mètode?

Aquest document tractarà de respondre aquestes preguntes centrant-se en un institut d’educació secundària de Lleida, en el qual la implementació de la gamificació és una novetat en la seva programació.

Paraules clau: ludificació, motivació, literatura anglesa, educació secundària, activitats d’aprenentatge

Presentació del treball final de màster

Data d'entrega: 08.06.2018

Fostering Gamification to Motivate Students to Learn English Literature es va presentar com a treball final de màster a la Universitat de Lleida. Aquest document va ser imprès a Lleida el 08/06/2018. Pots trobar una còpia digital a studies.cat

REF. gmel_EN/180608

Alexander Ramal Ungria

We have updated our Privacy Policy.